“I can’t remember the last day I didn’t train”.

Sinds de afgelopen Olympische Spelen in London is Michael Phelps met 19 gewonnen medailles de recordhouder aller tijden van Olympische medaillewinnaars. Hij heeft meerdere uitspraken gedaan die stof tot nadenken geven.

 

 

In een van zijn uitspraken onderstreept Michael Phelps een levensles die hij zelf en velen met hem hebben geleerd:

“I can’t remember the last day I didn’t train”.
ofwel “Ik kan me de laatste dag dat ik niet heb getraind niet herinneren”.

Bekwaamheden, begaafdheden, goede randvoorwaarden hebben is één ding. Maar om je met volharding in te zetten voor  een zaak is heel duidelijk iets anders. De zeer succesvolle en beroemd geworden uitvinder Thomas Edison (wereldberoemd geworden o.a. door zijn uitvinding van de gloeilamp en de start in de 19e eeuw van het industrie-imperium General Electric) komt tot dezelfde conclusie:

“Genius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration” ofwel   “om genie te zijn gaat het voor 1% om inspiratie en voor 99% om transpiratie”

Uiteraard kan en hoeft niet iedereen een Michael Phelps of een Thomas Edison te worden. Maar de levensles dat de doelen die we in ons leven hebben met name bereikt worden door inzet en volharding, dag na dag, week na week, maand na maand, die levensles geldt voor ieder die zich doelen stelt in het leven.  En aan die levensles kunnen wij, ieder van ons met de wensen en de doelen die wij in ons leven hebben, in elk geval denken als we een Michael Phelps op de foto zien met zijn 19e olympische medaille