“He who complains much does little” Swahili gezegde

“Wie veel heeft om over te klagen en aan te merken, doet zelf weinig”

Het is interessant dat in heel veel spreekwoorden en gezegden uit allerlei landen rondom in de wereld dezelfde waarheden en wijsheden naar voren komen.

Dus het zijn niet zozeer de omstandigheden die erg bepalend zijn voor het gedrag van mensen, maar veel meer het zelf wel of niet vinden van wijsheid in de omstandigheden.                   

 “De beste stuurlui staan aan wal” heeft men in Nederland ontdekt en dat is zelfs uitgegroeid tot een bekend gezegde. “Het is beter om een kaars aan te steken, dan de duisternis te vervloeken” is een Chinese variant van dezelfde wijsheid. Het Bijbelboek Prediker  zegt:” De wijze kent tijd en wijze”. Met andere woorden: het is nog geen wijsheid als je weet dat iets niet juist is en anders moet. Dat weten de mensen aan de kant met allerlei klachten en op-en aanmerkingen ook wel. En ze kunnen in veel gevallen ook zeker het gelijk aan hun kant hebben. Maar daarmee wordt helaas nog niets opgelost of verbeterd. Wijsheid is, zegt Prediker, is niet in de eerste plaats dat je weet dat er iets gebeuren moet. Maar wijsheid is vooral dat je weet wanneer iets moet gebeuren en hoe (op welke wijze, dat wil zeggen hoe en op welke manier) het moet gebeuren. En… het dan vanzelfsprekend ook op de juiste tijd en op de juiste manier gaat doen!

Of iemand ondergeschikte is of leidinggevende, van een jongere of een oudere generatie is, ja helemaal los van omstandigheden : als onze ogen er voor open gaan wat we zelf kunnen doen, dan wordt het leven interessant en inhoudsrijk.

Mahatma Gandhi die in zijn tijd in India veel heeft kunnen doen, drukte het als volgt kernachtig uit: “be the change you wish to see in the world”. En dat kan gelukkig beginnen in de verhoudingsgewijs “kleine wereld” waar de meeste mensen dagelijks mee te maken hebben.