Elk recht brengt verantwoordelijkheid met zich mee…..

elke mogelijkheid verplichtingen,  elk bezit een plicht.

Het zijn woorden uit een radiotoespraak die John D. Roosevelt  Jr in 1941 heeft gehouden.

Deze toespraak staat  op een plaquette voor het Rockefeller Center in New York.

 

 

John D. Rockefeller jr leefde van 1874 tot 1960. Hij was de zoon van John Rockefeller sr die enorme vermogens heeft verdiend in de Amerikaanse olie-industrie.  John Rockefeller jr was ervan overtuigd, dat hij zijn vermogen moest gebruiken om goed te doen. Hij leefde intens mee met de ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden in de 1e helft van de vorige eeuw. Waar  de wereldwijde economische crisis, ziekte-epidemieën en ook  ook de 1e en 2e Wereldoorlog hun stempel hebben gedrukt op de wereldgeschiedenis.Op vele terreinen is John D. Rockefeller jr actief geweest, waarbij hij veel activiteiten financieel heeft ondersteund.  Er zijn schattingen gemaakt die aangeven dat hij voor meer dan 500 miljoen Amerikaanse dollar heeft weggegeven. In een zeer interessante radiotoespraak in 1941 noemt Rockefeller o.a. de hierboven geciteerde woorden : Elk recht brengt verantwoordelijkheid met zich mee, elke mogelijkheid een verplichting,  elk bezit een plicht.

Elk recht brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Als we bijvoorbeeld denken aan het recht op vrijheid van meningsuiting, recht op inspraak, recht op onderwijs, gelijke rechten voor man en vrouw, enzovoort. Het is overduidelijk dat dergelijke rechten een verantwoordelijkheid met zich meebrengen voor degene die deze rechten heeft gekregen.

Elke mogelijkheid brengt een verplichting met zich mee, elk bezit een plicht. Wat is er een verschil in de mogelijkheden die men heeft. Gezond of ziek, rijk of arm, veel of weinig tijd, veel of weinig capaciteiten….  Wat zijn er een verschillende situaties.  En wat is het dan zinloos om je blind staren op wat je niet hebt, om je te vergelijken met anderen die meer hebben en meer kunnen. Ontevreden te zijn met je eigen situatie. Dat alles is zinloos en frustrerend.  Het maakt op zich volledig niet uit of ik veel of weinig mogelijkheden heb. Maar waar het om gaat is om er mee bezig te zijn : wat kan en wat moet ik doen met de mogelijkheden en de bezittingen die ik heb.  Dat geeft mijzelf voldoening in mijn leven. Dat maakt mijn leven waardevol voor anderen.