“goed nieuws is geen nieuws”

FotoFlexer_Photo pssssDe oorsprong van deze uitspraak is mij niet bekend.  Deze uitspraak wordt nogal eens gebruikt met de vraag of zelfs het verwijt: ”Waarom kiest met name de media zo het lijkt wel bewust voor een overdaad aan slecht nieuws. Goed nieuws heeft blijkbaar geen nieuwswaarde”.

In de befaamde Trias Politica leer van Montesquieu bleek behoefte te zijn aan een vierde macht: een kritische en onafhankelijke pers die onderzoek kan doen en vrijuit kan spreken over bijvoorbeeld misstanden en machtsmisbruik. En bij allerlei zaken (politieke ontwikkelingen, natuurrampen, terroristische acties, enz., enz.) is een pers die informatie geeft, (kritische) vragen stelt, waarschuwt, werkt aan bewustwording van grote waarde. Ik wil op een website over spreuken en wijsheden verder niet een diepgaande beschouwing geven over de functie van een vrije pers in een democratisch land. En ook niet een beschouwing geven over de rol van de pers in relatie tot het statement “goed nieuws is geen nieuws”. In het kader van deze website wil ik het statement “goed nieuws is geen nieuws” terugbrengen tot de praktijk van alledag, bijvoorbeeld in de sociale omgeving waar wij zijn of het bedrijf waar wij werken.

Ook daar geldt dat het vast staat: Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Maar daar staat dan in elk geval ook een tweede ding vast: Als we alleen slecht nieuws brengen dan wordt het wel heel erg zwaar, en onplezierig en ontmoedigend. Een noodzakelijke opmerking maken over iets wat niet goed is, is één ding. Maar “goed nieuws als geen nieuws” te beschouwen en daarom nooit een compliment te geven, nooit een bedankje voor iets of iemand over de lippen te krijgen, nooit goed gedrag tot voorbeeld te stellen, nooit goede resultaten of meevallers met anderen te delen, dat werkt nou niet bepaald stimulerend. Gebeuren er in en rondom ons gezin, ons netwerk, ons bedrijf ook niet heel veel dingen die onder de noemer “goed nieuws” vallen? Het zal ons als “brenger van nieuws” en anderen als “ontvangers van nieuws” veel positieve energie, plezier en voldoening geven als er een behoorlijk percentage “goed en positief en dankbaar en waarderend nieuws” in ons “nieuws” zit.

 

 

.