Goede voornemens …….

Iedereen heeft wel meer dan eens in zijn leven goede voornemens gemaakt.  Merkwaardig genoeg heeft het fenomeen “goede voornemens” in het algemeen een bijzonder slechte klank.

En het enige Nederlandse gezegde waar de uitdrukking goede voornemens in voor komt heeft wel een extra negatieve insteek :  

“de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens“.  Waarom toch dat slechte imago……?

 “80% van de Nederlanders maakt goede voornemens voor 2012. Bovenaan het lijstje staat afvallen. Minder druk maken komt op twee. De economische situatie drukt ook zijn stempel op het nieuwe jaar: zuiniger leven is nieuw in de top drie. Dat voornemen maken lager opgeleiden vaker dan gemiddeld. Mannen zetten harder in op meer sporten dan vrouwen. Ook staat hoger op de lijst bij mannen: tijd maken voor het gezin’.                         Bron: ING Economisch Bureau

Blijkbaar weten heel veel mensen wat er eigenlijk anders en beter zou moeten. Blijkbaar willen heel veel ook wel behoorlijk hoge en ingrijpende doelen stellen. Blijkbaar weten heel veel mensen in hun hart ook heel goed dat er -zoals gebruikelijk- toch niet veel van terecht komt. Zonder in de valkuil te stappen om de lange lijst met talloze goede tips over “beter om gaan met goede voornemens” verder aan te vullen, toch een paar zaken waar ik mij zelf in elk geval aan wil houden:

– leven per dag : elke nieuwe dag heeft nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden, ongeacht hoe de dag van gisteren is geweest.

– 1 doelpunt bepaalt de wedstrijd niet: met 1-0 achter staan is nog geen verloren wedstrijd. Met 1-0 voor staan is nog geen  gewonnen wedstrijd. In beide gevallen geldt: doorvechten, volhouden, nieuwe kansen gebruiken.

– maak anderen deelgenoot: jezelf binden aan je eigen voornemens door anderen er regelmatig in te delen is een extra stimulans.

– meten = weten: hoe concreter en meer meetbaar, hoe kansrijker. Dat geldt zowel voor de score per dag als het doel waar je aan werkt.

– en…… beperk goede voornemens niet tot 31 december of 1 januari. Goede voornemens kunnen gelukkig elke dag van het jaar gemaakt worden.