Is het glas half leeg of half vol ?

Het lijkt een wat gezochte woordspeling. Meer wat interessant doenerig dan van enige wezenlijke betekenis.

                                        Toch spreekt het beeld mensen blijkbaar wel aan. Binnen 1 seconde zoeken op Internet levert dit gezegde tienduizenden resultaten op. En de Engelse variant scoort binnen 1 seconde zelfs enkele honderdduizenden.

Ik waag me dus niet aan de zoveelste beschouwing over deze uitspraak. Maar de levensles van deze uitspraak is duidelijk en leerzaam:
het is zo belangrijk, ja van doorslaggevende betekenis hoe ik tegen situaties en mensen aan kijk. Want mijn kijk op situaties en mensen is in hoge mate bepalend hoe ik er vervolgens mee om ga.

Voor honderden, ja duizenden diepgaandere verklaringen en toepassingen van dit gezegde verwijs ik graag naar de talloze personen die daartoe een poging hebben gedaan. Zelf blijf ik graag regelmatig aan het halfvolle glas denken.  En misschien ben ik niet de enige die daar baat bij heeft.