The time to repair the roof is when the sun is shining.

 “Als de zon schijnt, dan moet je het dak repareren”

John F. Kennedy    29 mei 1917 –  22 november 1963

John F. Kennedy, de 35e president van de Verenigde Staten werd 50 jaar geleden, op 22 november 1963 in Dallas, in de  staat Texas vermoord.  Als begaafd en charismatisch spreker is hij mede beroemd geworden door vele treffende uitspraken. Naast de vaak geciteerde uitspraak uit zijn inauguratietoespraak :”Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” heeft ook bovenstaande uitspraak een heldere boodschap.

 Verder kijken dan je neus lang is / de put dempen als het kalf verdronken is / regeren is vooruitzien / Wie dan leeft, wie dan zorgt /…… Vele uitspraken en levenswijsheden wijzen in dezelfde richting, namelijk :

Denk verder vooruit dan de dag van vandaag ! Gebruik de gelegenheden die je nu hebt met het oog op de toekomst. Vandaag zijn er kansen waarvan je niet weet of die er morgen ook zijn. Problemen in de toekomst kunnen vaak voorkomen worden door vandaag zaken op te pakken.

Het is ook duidelijk waar de schoen vaak wringt: als het zonnetje lekker schijnt is de animo om het dak op te gaan vaak niet zo groot. En omdat dan de noodzaak er ook niet direct is, laat het zich raden wat een hele voor de hand liggende keus is.

Zowel in de relatiesfeer (investeer in relaties, gebruik de gelegenheden die er vandaag zijn om te werken aan goede relaties en verhoudingen), als in een bedrijfsmatige omgeving (nadenken over kwaliteitsverbetering en vernieuwing, blijven nadenken over  efficiënter en doelmatiger gebruik van personeel, kapitaal, grondstoffen) gaat het erom niet te wachten op regen en zwaar weer.

En laten we eerlijk zijn: als we de daad bij het woord voegen en figuurlijk gesproken echt  “in het zonnetje het dak repareren” dan is dat toch veel prettiger werken, dan hetzelfde werk te moeten doen op vaak heel ongelegen en onverwachtse momenten onder verre van plezierige omstandigheden.