Vandaag ……..

 

 

piekeren over gisteren ?

opzien tegen  morgen ?

of …………..

 

Blijkbaar is ook dit iets wat door de eeuwen heen en in alle landen en culturen actueel is geweest, namelijk:   Op de verkeerde manier bezig zijn met gisteren en morgen. En daardoor de dag van vandaag door je vingers heen laten glippen.

Kinderen – en zeker kleine kinderen – leven als regel bij de dag. Maar naarmate we wat ouder worden komt daar iets bij. We gaan dan steeds meer beleven dat ons leven bestaat uit verleden, heden en toekomst. En dan is het heel verschillend hoe mensen daar mee om gaan.

Het is heel goed om wat terug te kijken in het leven.  Alleen al omdat er hopelijk heel veel dingen zijn geweest waar we echt dankbaar voor kunnen zijn. En we kunnen er ook veel van leren als we nadenken over gisteren. Soms begrijpen we dan ook dat er dingen zijn waar we op terug moeten komen. Maar nadenken over gisteren moet niet tot gevolg hebben dat de vreugde en de kansen en het goede van de dag van vandaag aan ons voorbijgaan.

Natuurlijk is het ook heel goed om na te denken over de toekomst. Je moet soms vooruit kijken, je moet plannen maken, je moet dingen voorbereiden en regelen. Maar nadenken over morgen moet niet een zware last van zorgen worden. Nadenken over morgen moet ook niet betekenen dat we in een soort droomland terecht kom. Want ook dan zouden immers  de vreugde en de kansen en het goede van vandaag aan ons voorbijgaan.

Als we op de goede manier met ons verleden en met onze toekomst omgaan, dan zal dat de dag van vandaag tot een bijzondere dag maken. We leren immers van gisteren, en we hebben plannen voor morgen. Dan is die uitspraak die iemand ooit gedaan heeft heel goed te begrijpen, namelijk : Vandaag is de eerste dag van de rest van mijn leven.